EQ és vezetés kéz a kézben

Szenai Attila business coach, karrier coach, HR és karrier tanácsadó

Szerző: Szénai Attila
2023. Február 22.

Az EQ (érzelmi intelligencia) ma már a legtöbbünk számára ismert fogalom, a vezetőknek számára viszont mindennapi munka az EQ fejlesztése, mert akarva akaratlanul olyan szituációkban találják magukat, ahol az empátia, bevonás vagy a megértés megkerülhetetlenné válik.

EQ és vezetés kéz a kézben

Mindenki ismeri azt a vezető típust, aki nem hallgatgatja meg a csapat javaslatait, nem figyel oda a kollégák érzéseire, tapintatlan vagy többször kritizálja az őt körül vevőket. Az ilyen vezetők legtöbbször feszültséget teremtenek a puszta jelenlétükkel és az ember kényelmetlenül érzi magát a társaságában. Nem biztos, hogy ezek a vezetők tisztában vannak azzal, hogy milyen hatással vannak a kollégák teljesítményére vagy egyáltalán azzal, hogy alacsony az érzelmi intelligenciájuk.

Szemben ezzel a vezetői típussal, a magas EQ szinttel rendelkező vezetők sokkal jobb kapcsolatot tudnak kialakítani a beosztottakkal és a szervezet egészével. Vizsgálatok igazolták, hogy a fejlettebb érzelmi képességek hatékonyabb vezetési stílussal járnak együtt és ez a vezetői magatartás befolyással tud lenni a csapat és egyén működésére is.

Hogyan fejleszthetjük az EQ szintünket?


Business coaching folyamatainkban többször találkozunk azokkal a vezetői működésekkel, ahol pont az érzelmi intelligencia az, ami fejlesztésre szorul. Fontos, hogy azonosítsuk és megértsük a saját érzéseinket és hogy azok milyen hatással vannak a gondolatainkra, döntéseinkre. Az önreflexió hatására meg tudjuk válaszolni majd azokat a kérdéseket, hogy melyek az érzelmi erősségeink, gyengeségeink ezáltal az adott helyzetben tudatosabban tudunk működni.

Az érzelmeink felismerését követően annak kifejezése és szabályozása is tanulható. Nem mindenki számára egyszerű például menedzselni az impulzív érzéseinket, azokat asszertív módon kifejezni és ezáltal a viselkedésünket szabályozni. Egy business coaching folyamatban elkerülhetetlen az érzelmek kifejezése és ezeket tudatosítása, ezáltal fejleszthető az érzelmi intelligencia.

Ha már dolgoztunk magunkon…


A magas EQ-val rendelkező vezetők a saját érzelmi fejlettségük által sokkal nagyobb figyelmet tudnak fordítani a beosztottakra. Az empatikus vezető értő figyelemmel hallgat végig, képes mások helyébe képzelni magát és átérezni mások érzelmi állapotát ezáltal hatékonyabban kommunikálni. A bevonó vezető meghallgatja a csapat javaslatait hiszen tudja, hogy a sikereket a csapattal együtt akarja elérni és nem egyedül önző módon. Egy ilyen vezetőt sokkal inkább követ a csapat és motiválni is jobban tudja őket, mivel sokkal jobban figyel az emberi érzésekre.

Az EQ szint különböző interneten található tesztekkel mérhetünk de pontos képet nem fogunk kapni hiszen mint minden teszt önbevállás útján történik és a saját működésünkre nehezen látunk rá külső segítség nélkül így azt gondolom, hogy az érzelmi intelligencia nehezen mérhető viszont garantáltan az egyik leghasznosabb tudást adja ami hosszú távon beépül a mindennapi vezetői működésbe.