Érzelmi intelligencia – a befolyásolás képessége?

Szenai Attila business coach, karrier coach, HR és karrier tanácsadó

Szerző: Szénai Attila
2021. December 01.

Az EQ (emotional quotient – érzelmi intelligencia), mint fogalom, első tudományos említése 1964-re datálódik, tényleges népszerűségét egy, az 1995-ös évben megjelent cikk hozta el.

Érzelmi intelligencia és a befolyásolás képessége

Az érzelmi intelligencia helyet követel magának

Amikor a széles nagyközönség előtt is elkezdett teret nyerni magának ez a fogalom, sokszor került összehasonlításra az IQ-val (intelligence quotien) Sokáig az sem volt teljesen világos, hogy ez egy képesség-e, vagy valamilyen egyéb ismeret/tudás/tapasztalás során előálló személyiség-jegy-e? Mára azonban egy dolog definíció-szerűen kijelenthető; az érzelmi intelligencia, bármilyen nehezen mérhető is, olyan fontos területe a személyiségünknek, amelynek megértése és érvényesítése, fejlesztése megkerülhetetlen mindazok számára, akik sikereket kívánnak elérni akár magánéleti, akár üzleti helyzetekben. Az EQ fejlesztése elengedhetetlen része egy jó vezetőképzési stratégiának is.

Mi az EQ?

Valójában miről is van szó? Általánosságban megfogalmazva, képességek olyan fajtája, amely segít önmagunk és a minket körülvevő társas környezet érzéseinek, érzelmeinek megértésében, kezelésében, és akár saját magunk, akár a környezet pozitív befolyásolásában.

Kicsit kitágítva az értelmezést, az érzelmileg intelligens ember a kapcsolataiban nem felszínes, értelmei kifejezésében választékos, mások érzelmei, hangulata iránt nyitott, megértő, elfogadó. Bizonyára sokakban most megjelenik egy vagy több ember képe, neve, hangja, vagy akár csak egy alkalom, egy pillanat. Igen, az érzelmileg intelligens ember társaságában jó lenni, elfogadó, megértő személyisége lehetővé teszi kapcsolatai számára, hogy természetes önmagukat adják. A magas szintű érzelmi intelligencia lehetővé teszi az elvárásoktól mentes kapcsolódást, az önfeledt időtöltést.

Igen, érzelmileg intelligens embernek lenni jó!

Hogyan fejleszthetjük ezt a képességünket? A fejlesztésnek több útja is van. Talán a legelső lépés, mint minden önismerettel kapcsolatos témakörben, saját magunk megismerése. Az érzelmeink azonosítása, megnevezése, forrásának azonosítása, ezeknek a kezelése jelenti az első lépéseket. Van, akinek ez viszonylag egyszerűen megy, akár otthonról hozott impresszióknak köszönhetően, akár alapvető beállítottság miatt. Vannak azonban olyanok is, akiknek ez nem ennyire egyszerű, különbséget tenni aközött, hogy ideges vagyok, és aközött, hogy; csalódott, dühös, szomorú, frusztrált, rémült, érzelmileg fáradt, nyűgös, keserű, haragos… Ugye, nem is annyira triviális…?

Találhatunk több olyan kiadványt, módszert is, amely még egyedül feldolgozható, és természetesen kaphatunk támogatást akár life coaching folyamatban is, azaz segítő közreműködésével is tudunk fejlődni. 

Saját magunk megismerése, motivációink azonosítása, viselkedésünk, válaszaink kontrollálása: mind-mind olyan rendkívül érdekes és izgalmas téma, amelyek feldolgozása során mi magunk is fejleszthetjük saját érzelmi intelligenciánkat, és válhatunk érzelmileg intelligensé.