Team Coaching

A XXI. században az egyik legnagyobb kihívás, hogy többnyire olyan komplex feladatokon dolgozunk, amelyek esetén egy-egy kiváló egyéni teljesítmény nem elegendő ahhoz, hogy megtaláljuk és megvalósítsuk a legjobb megoldást. A team munka valószínűleg egyre nagyobb szerepet kap a Te életedben is, akár multicégnél, akár kisebb szervezetben dolgozol, és akkor is, ha saját ötletedet valósítod meg. A Szervezetfejlesztő Transzformatív Team coaching - amelyet a Continuum Coaching tagjaként biztosítunk számotokra -, a csapatod hatékonyabb működéséhez járul hozzá.

Együttműködés csapatban...

Ha lehetőséged volt rá, vezetőként bizonyára a legjobb munkatársakat válogattad magad mellé, akiket arra ösztönzöl, hogy a lehető legjobban teljesítsenek, és keresed, hogy mi a legfőbb motiváció számukra. Lehet, hogy egy már meglévő csapat irányítását bízták rád, akik már jól tudnak együtt dolgozni, és vezetőként neked kell integrálódnod, ugyannakkor irányt mutatnod a csapat számára. Mai változó világunkban mindennapos feladat lehet, hogy teljesen megváltozott piaci környezetben, vagy offline helyett az online térben kell a csapatod tagjainak együtt dolgozni.
Bármi is legyen a helyzet, a napi feladatok ellátása mellett célszerű időnként megállnotok és magát a csapat működését is megvizsgálnotok, és fejlesztenetek.

Mitől sikeres egy csapat?

Gyakran felmerül a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy egy csapat sikeresen működjön. Azok a csapatok a legsikeresebbek, ahol olyan közös célkitűzés elérésén dolgoznak, amely minden csapattag számára ismert, egyértelmű, elég konkrét, és mindenki azonosulni tud vele. Fontos, hogy a csapat célja legyen a legfontosabb, ugyanakkor az egyéni célok ezzel  összahangban legynek. A sikeres csapatok tagjai mély szakmai tudással rendelkeznek, közöttük bizalom van, nyíltan kommunikálnak egymással, magas szinten működnek együtt. A konfliktuskezelés során asszertivitásra törekszenek, amely során elismerik  egymást és felelősséggel vannak egymásért és vállalásaikért. Ugyanakkor a csoporttagok ki tudják bontakoztatni egyéniségüket, lehetőségük van saját személyiségükkel “megfűszerezni” a csapat szellemiségét. Minderre az ad lehetőséget, hogy a csoport figyelmet és időt fordít a saját fejlődésére, és a feladat- és kapcsolat fókusz egyensúlyban van.

Az ilyen csapatok képesek a kreatív energiáik felszabadítására, amihez hozzájárul az is, hogy tisztázottak a csapat értékei, normái, szabályai, a kultúrája és a folyamataik. Az egészséges csapatokban mindenki számára egyértelműek a szerepek, ugyanakkor tere van a hibázásnak és a tanulásnak, mert nyitottság jellemzi az ilyen közösségeket a különböző álláspontok, gondolatok és érzések kifejezésére. A csapat vezetője rendelkezik széles körű vezetői kompetenciákkal, domináns vagy agresszív viselkedés helyett a felhatalmazó attitűddel vezeti a csapatot.

Mit ad a Team Coaching?

A Continuum Coaching tagajaként a Szervezetfejlesztő Team Coaching módszerével dolgozunk, amelynek az az elsődleges jellemzője, hogy a rendszer szintű változásokat támogatja. A team coaching folyamat során nézzük az csapat egyes tagjainak egymáshoz kapcsolódását, a csapat és a szervezet kapcsolódásait, ezek egymásra gyakorolt hatását. Sőt, előtérbe kerül a csapat és az egyéb szervezeti rendszerek, valamint más stakeholderek (tulajdonosok, ügyfelek) egymással való kölcsönhatása is. A rendszer szintű szemlélet miatt várható a csapat változásával a szervezeti szinten megvalósuló változás is.

A team coaching folyamat előre tervezett, miközben meghagyja a csapat kezében az irányítást a változásba bevont területekkel kapcsolatban. Így a bevonással teszi képessé a csapatokat a szélesebb körű hatás elérésére, és az együttműködés fejlesztésére, ami az egyik legnagyobb hozadéka a folyamatnak. A szervezetfejlesztésnek ez egy olyan módszere, amely a amellett, hogy a szervezetben zajló folymatora fókuszál, nézi a struktúrák  és a szervezeti kultúra kapcsolatát. A team coaching beavatokzások hatására az egyének és csapatok olyan képességei fejlődnek, amelyek a saját fenntartható, folyamatos fejlődésüket biztosítják.

A transzformatív team coaching eredményeképpen a következő területeken várhatod csapatod fejlődését: 

  1. Hatékonyabb lesz a csapat működése a feladatvégzés során
  2. A csapat képes lesz mozgósítani meglévő erőforrásait, amelyek éltetik és megújítják a csapatot
  3. Jobb lesz a vezető és a csapattagok kapcsolata
  4. Javul a csapaton belüli kommunikáció, a konfliktuskezelés
  5. Kialakulnak és/vagy megerősödnek a csapat normái, szabályai, eltűnnek a tabuk
  6. Megerődödik a csapat identitása
  7. Jobb lesz a csapat kapcsolata a cég többi csapatával és az ügyfelekkel
  8. A csapattagok elkötelezettebbek lesznek a cég céljai iránt

Egy team coaching folyamat minimum tíz órából áll, amely lehet három különböző alkalommal egy-két hét szünettel az alkalmak között. Ha a csapatnak van rá lehetősége, egy-két napos kihelyezett team coaching folyamat is szervezhető.