Empátia: az emberekkel való kapcsolatépítés kulcsa

Az egyik legfontosabb vezetői kompetencia, hogy hogyan tudsz kapcsolódni a másokkal, hiszen akkor tudod a munkatársaid motivációját megtalálni, ha megismered őket, az élethelyzetüket, vágyaikat, nehézségeiket. Mindebben nagy szerepe van annak, mennyire tudsz empatikusan fordulni feléjük. Hasznos lehet, ha megismered, mi is az empátia, mert nem is annyira egyértelmű, mint elsőre gondolnánk.

Az empátiának számos definíciója létezik, hiszen magát a fogalmat már az ókori görög nyelvben is használták, és az en (-ban, -ben) és pathos (szenvedés, élmény, érzelem) szóból eredeztethető. Az eredeti definíció szerint olyan érzelmi állapot, amikor egy személy képes osztozni egy másik ember érzelmeiben és érzéseiben. Az újabb definíciók egyre más és más hangsúlyt neveznek meg a korábbiakhoz képest, illetve újabb állításokkal is kiegészítik azokat.
Elsőként a neves pszichológus, Adler empátia meghatározását említem meg, amelyet ő egy 19. századi angol szövegből idézett, és amely plasztikussága miatt gyakran említett definíció: “empatizálni annyit jelent, mint látni a másik ember szemeivel, hallani a másik ember fülével, és érezni a másik szíve szerint”.

Az empátia, azaz hogyan éljük bele magunkat a másik helyzetébe

Az empátia fogalmával kapcsolatban Buda Béla a legismertebb hazai szerző, aki azt hangsúlyozza, hogy az empátia egy olyan képesség, amelynek segítségével egy kommunikációs kapcsolat során bele tudjuk élni magunkat a másik ember lelkiállapotába. Buda hangsúlyozza, hogy a beleélés során megérezzük és megértjük a másik ember olyan emócióit, indítékait és törekvéseit, amelyeket nem tud szavakban kifejezni vagy a szituációból nem feltétlenül következnek. “A megérzés és megértés fő eszköze az, hogy az empátia révén a saját személyiségben felidéződnek a másik érzelmei és különféle feszültségei. Ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy a személyiség beleéli, mintegy a másikba vetíti önmagát”.

Az empátia fogalmának tisztázásakor Carl Rogers munkássága megkerülhetetlen, hiszen hozzá fűződik a személyközpontú pszichoterápia és tanácsadás, amelyeknek egyik alap hatótényezője az empátia. Rogers szerint a terapeuta akkor empatikus, ha pontosan érzékeli a kliens értelmezési keretét a benne levő érzelmi jelentésekkel és összetevőkkel együtt, úgy, mintha a kliens lenne, miközben ezt a “mintha” jelleget és saját integritását végig megőrzi.

 

Az empátiás kapcsolódás olyan, mintha hullámvasúton ülnél

Az újabb elméletalkotók, mint Hein és Singer vagy Batson az empátia fogalmának meghatározásakor az érzelmi odafordulást, törődést, az érzelmi összekapcsolódást, összehangolódást hangsúlyozzák, míg Mearns and Thorne az empátia folyamatjellegét emelik ki. Szerintük a segítő folyamatokban a pszichológus vagy coach empátiája nem egy egyszerű válasz az ügyfél valamely megnyilvánulására, vagy több ilyen válasz-sorozat, hanem az ügyféllel való együttlét folyamata, a vele való kapcsolatban élés módja. Olyan, mint együtt utazni az ügyféllel egy hullámvasúton, vagy egy olyan úton, ami időnként göröngyös, időnként sima, zsákutcákkal, megállókkal tarkított.

Davis megalkotott egy multidimenzionális megközelítést az empátia meghatározására, amely a különböző összetevőket egységes modellbe rendezi. Figyelembe veszi az empátia kognitív összetevőjét: a perspektíva-felvételt; az érzelmi összetevőt: az empátiás distresszt; a viselkedési mechanizmust: az empátiás törődést; és a fantáziakomponenst, amely elősegíti, hogy mások érzéseibe képesek legyünk beleképzelni magunkat. Mindezeket az agykutatási eredmények is alátámasztják, melyek során bizonyított, hogy a fenti összetevők különböző agyi struktúrákat aktiválnak.

Ha szeretnéd fejleszteni empátiádat, amely az érzelmi intteligencia egyik fontos eleme, és ezzel másokhoz való kapcsolódásodonis javítanál, érdemes önismeretedet is fejlesztened, amelyre akár egy life coaching vagy business coaching folyamat is kiválóan alkalmas.